Se zbat inimile-n cană

Se zbat inimile-n cană
Amară, de cu seară
Ceai turbat, secară
Luna cum urlă amară
Frig, îmbrobodeală
Întuneric, ocară
Emoţie afară..

Advertisements

Ploaie in cuvinte

Am să cuprind
Să te cuprind, surprind
Ca un vrej de arici
Nebuni, negrii de noapte
Am să sting
Strig, strâng
Un miez de luna poate
Poate două
Am să stau privind
Zâmbind, cerşind
Dragostea unui bob de rouă
Am să cuprind
Plutind, citind
Într-un pahar cu luna nouă
Am să colind
Privind, răcnind
La vaza de flori fără formă
Am să cuprind
Să te cuprind, surprind
Cu vraja mea ce te transformă.